DanLuat
Họ tên: Vàng Hùng Hải
Xưng hô: Anh
Ngày sinh: 01/01/1900
Đến từ: Xã Tả Ván, Huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Loading…